Taida Gómez Giménez

Logopeda Humanista Integrativa - Col·legiada 08-1696

- Bellaterra i Barcelona -


Logopèdia  és la disciplina que estudia els processos de la comunicació humana - veu, parla, llenguatge, lecto-escriptura, i funcions oro-facials - ; els trastorns o dificultats que hi estan relacionats; i s’encarrega de la seva prevenció, avaluació i tractament.

Com a logopeda, dono molta importància a tota la vessant de Teràpia Miofuncional. Les funcions reflexo-vegetatives orals - respiració, succió, masticació i deglució - van de la mà amb la morfologia oro-facial (problemes d'oclusió, ATM, etc.), i són el fonament de qualsevol forma de comunicació, parla, llenguatge, i veu. Les treballo seguint l'ordre de maduració i organització neurològica, i a partir d'aquí, afino el treball logopèdic pertinent, que resulta molt més eficaç havent-ne situat les bases.

 

Humanista  perquè el meu objectiu és ajudar a les persones a trobar els seus propis recursos en el seu "aquí i ara". A auto-realitzar-se desenvolupant el seu potencial, millorant la seva existència i la dels que les envolten.

Perquè la meva mirada és global, holística, entenent a la persona com un tot integrat (cos-emoció-ment-espiritualitat) que viu dins d’un sistema familiar, social i cultural, sanitari, escolar, i mediambiental.

M'oriento cap a la salut i el desenvolupament, entenent la patologia com un símptoma, una crida del sistema que demana retornar cap a la vitalitat i la realització.

 

Integrativa  perquè integro disciplines considerades dins la terapèutica convencional amb d'altres que se situen dins les teràpies naturals, alternatives, i algunes que per ser encara poc conegudes a Espanya no han arribat als circuits oficials. 

També perquè treballo de forma interdisciplinària, coordinant-me i combinant la meva intervenció amb la d'altres professionals, sigui perquè ja estan implicats en el procés, o perquè en un moment donat considero adequada la seva intervenció.

 

 

 

TERAPÈUTICA:

 

· Maduració i Organització Neurològica - Neurodesenvolupament i Teràpia Miofuncional 

* Treball dirigit a persones de totes les edats i condicions, des de persones amb patologies severes que dificulten o impedeixen la seva funcionalitat a algun nivell, a persones 'funcionals' que vulguin millorar la seva eficàcia en algun aspecte i desenvolupar seu potencial. 

Segons Edward Le Winn (deixeble de Temple Fay), "El potencial d'un organisme normal no pot ésser observable ni mesurable. El potencial residual d'un nen amb el cervell lesionat tampoc és mesurable, i en canvi és sovint ignorat i subestimat.". Treballo amb la base de la plasticitat neuronal per madurar i organitzar les vies neurològiques que hi ha, i per crear-ne de noves o substitutòries on no n'hi ha. 

 

· Acompanyament familiar

* Quan el treball s'enfoca en un infant, i també en d'altres casos en que sigui necessari i possible.

 

· Processos corporals, emocionals i de creixement personal

 * Treball enfocat a adults 'funcionals' que vulguin fer un procés de consciència i millora, sigui per estar en una etapa de la vida en la que sorgeixen dificultats, o per d'altres motius que activin en un mateix l'impuls d'avenç i creixement personal. 

 

 

 

METODOLOGIES TRONCALS:

 

· Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional

 

· Integració de Reflexes Primaris

 

· Teràpia Gestalt

 

· Shiatsu Moviment

 

· Biodinàmica Cranisacral Aplicada

 

· Teràpia Pre i Perinatal

 

 

 

FORMACIÓ REALITZADA:

 

· Diplomatura de Logopèdia

Universitat Autònoma de Barcelona - promoció 2001.

 

· Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional

Beatriz A. E. Padovan i Sonia Padovan. Formació organitzada per Teresa Feliu Bas i Fundació Talita a Barcelona - 2008 a 2010

Referència i aprenentatge vivencial com a aprenent amb Teresa F. B. - 2001 a 2010

 

· Formació en Integració de Reflexes Primaris

· Teràpia de Moviments Rítmics i Integració de Reflexes Primaris (TMR o BRMT) de Harald Bloomberg - formació completa amb Eva Maria Rodríguez Diez - 2011 a 2013

· MNRI Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration – Svetlana Masgutova Educational Institute for Neuro-Sensory-Motor and Reflex Integration, LLC, a Madrid -2015

· MNRI Archetype Movement Integration - Svetlana Masgutova Educational Institute for Neuro-Sensory-Motor and Reflex Integration, LLC, a Madrid - 2016

 

· Shiatsu Moviment - 2005 a 2008

Escola de Shiatsu en Moviment de Barcelona.

 

· Formació complementària en Biodinàmica Cranisacral i Visceral

· Postgrau d'Osteopatia Cranisacral i Visceral. Manipulació de la fàscia i el teixit profund. Les tècniques més eficients d'osteopatia cranisacral i visceral - Roland Bal a l'Espai LaSal de Barcelona - 2016

· Formació en Biodinàmica Cranisacral Aplicada i sensibilització amb les empremptes de l'etapa pre i perinatal (sessions mensuals a l’equip de logopedes integratives de Creixent) Jordi Puertas i Lin Vermeiren, col·laboradors de 'Creixent, Espai per al Desenvolupament Humà' de Girona - 2012 a 2017

 

· 2a Formació Castellino de Teràpia Prenatal i de Naixement a Espanya - 2017 a 2020

Ray Castellino, Tara Blasco, i Mary Jackson - Cursant actualment.

 

· Teràpia Gestalt - 2010 a 2014

Albert Rams i Cristina Nadal a Escola del Taller de Gestalt de Barcelona (ETGB) del centre de psicoteràpia i formació Aula Gestalt. 

 

· Eneagrama Psicològic (Enfoc transpersonal de la Caracterologia Protoanalítica) - 2014 a 2017

Juan José Albert Gutiérrez i Elena Revenga Arranz a IPETG de València. 

 

*

 

· Continuïtat a nivell de treball personal, terapèutic i/o de supervisió professional en les disciplines que manego professionalment.

 

· Experiència personal, terapèutica i d'aprenentatge professional en:  Moviment conscient - Sistema conscient per a la tècnica del moviment de Fedora Aberastury aplicat a la veu i el cant, Constel·lacions Familiars, Psicogenealogia, meditació Vipassana, i diversitat de tècniques de treball psico-corporal i de veu.