Logopèdia Integrativa

La logopèdia és la disciplina que estudia els processos de la comunicació humana i de la deglució, els trastorns que hi estan relacionats; i s’encarrega de prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.

 

A CREIXENT logopèdia ens guia el camí cap a la Salut i cap a extreure el màxim del potencial de cadascú. Segons Edward Le Winn (deixeble de Temple Fay), "El potencial d'un organisme normal no pot ésser observable ni mesurable. El potencial residual d'un nen amb el cervell lesionat tampoc és mesurable, i en canvi és sovint ignorat i subestimat.". Treballem sobre la base de la plasticitat neuronal per madurar i organitzar les vies neurològiques que hi ha, i per crear-ne de noves o substitutòries on no n'hi ha.

 

Entenem la persona globalment, i veiem les seves habilitats comunicatives, deglutòries, etc.,  com a conseqüència i expressió d’un tot integrat. Un organisme amb totes les seves parts interconnectades mitjançant un Sistema Nerviós que les dirigeix i les organitza. Un organisme amb tot un psiquisme, que viu dins d’un sistema familiar, social i cultural, sanitari, escolar, i mediambiental.

 

Treballem sota el concepte de Reorganització Neuro-Funcional, ens interessa l'evolució de la persona a partir de la maduració i la reorganització del seu Sistema Nerviós. Combinem diverses tècniques que van en aquesta direcció. L'estructura bàsica de treball ens la donen el mètode Padovan i diverses metodologies d'Integració de Reflexes Primitius, així com d'altres tècniques de treball neuro-psico-corporal, logopèdiques, d'integració sensorial, estimulació basal, etc.

Com a logopedes, donem molta importància a tota la vessant de Teràpia Miofuncional. Les funcions reflexo-vegetatives orals -respiració, succió, masticació i deglució- van de la mà amb la morfologia oro-facial, i són el fonament de qualsevol forma de comunicació, parla, llenguatge, i veu. Les treballem seguint l'ordre de maduració i organització neurològiques. A partir d'aquí, afinem el treball logopèdic pertinent, que resulta molt més eficaç havent treballat les bases neurològiques sobre les quals es construeix qualsevol aspecte de comunicació.

 

La direcció és retornar a la persona al procés que faria naturalment si no hi hagués cap impediment, deixant lliure la consciència per a tasques superiors.

 

Treballem de forma interdisciplinària, coordinant-nos i combinant la nostra intervenció amb la d'altres professionals, sigui perquè ja estàn implicats, o perquè en un moment donat considerem adequada la seva intervenció.

 

 

Podeu veure els següents enllaços per a més informació de les metodologies principals que utilitzem:

 

Mètode Padovan de Reorganització Neuro-Funcional

Integració de Reflexes Primaris