Creixent neix a Girona com a un espai on acollir el creixement de la persona, el seu desenvolupament, la seva evolució individual i com a espècie.

 

És un espai on preservar l’impuls innat que tots tenim d’anar endavant, on potenciar-lo si el tenim, on retrobar-lo si l’hem perdut, i on sanar-lo si està malmès. Impuls que no pot anar enlloc més que cap a la Salut de l’individu, de l’espècie, i del seu entorn.


Treballem amb el MÈTODE PADOVAN DE REORGANITZACIÓ NEURO-FUNCIONAL com a base en la nostra metodologia.

 

SOM EL PRIMER CENTRE A LA PROVÍNCIA DE GIRONA AMB FORMACIÓ I AUTORITZACIÓ PER TREBALLAR AMB EL MÈTODE PADOVAN, HAVENT-LO INTRODUÏT A GIRONA L'ANY 2010, I AMB EXPERIÈNCIA EN EL MÈTODE DES DE L'ANY 2001.